PLAN DNIA

PLAN ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

7:00 – 8:30
Rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci, zabawy i ćwiczenia integracyjne, zabawy ruchowe.

8:30 – 9:00
Czynności higieniczno – porządkowe, śniadanie.

9:00 – 10:00
Zajęcia edukacyjno– wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające twórczą postawę i ekspresje dzieci, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.

10:00 – 10.45
Zajęcia dodatkowe (zgodnie z planem).

10:45 – 11.45
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające twórczą postawę i ekspresje dzieci, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.

11:45 – 12:30
Czynności higieniczno – porządkowe, obiad.

12:30 – 13:30
Muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek, odpoczynek.

13:30 – 14:15

Zajęcia dodatkowe (zgodnie z planem).

14:15 – 14:45
Czynności higieniczno – porządkowe, podwieczorek.

14:45 – 15:45

Zajęcia edukacyjno- wychowawcze organizowane przez nauczyciela, praca indywidualna i w małych zespołach z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia.

15:45 – 17:00
Zabawy w kącikach zabaw wg. zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe zgodnie z planem.

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z pedagogiem
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • terapia ręki
 • socjoterapia
 • język angielski
 • dogoterapia (dla chętnych)
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczne
 • bajkoterapia
 • basen (dla chętnych)
 • taniec (dla chętnych)
 • origami
 • joga
 • kuchcikowo