OFERTA

Zapraszamy dzieci od 2,5 do 7 lat

W przedszkolu realizujemy program zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

t

Proponujemy atrakcyjne zajęcia:

 • język angielski
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia plastyczne
 • dogoterapia
 • nauka tańca dla chętnych
 • spotkania z filharmonią
 • bajkoterapia
j

W przedszkolu prowadzona jest:

 • terapia integracji sensorycznej
 • trening słuchowy Tomatisa
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna

Zapraszamy dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zapisy przyjmujemy w siedzibie przedszkola w Łodzi, ul. Piękna 31/33

Informacji udzielamy pod numerem tel. 728 261 490

 

Zapraszamy na dni otwarte w każdy wtorek w godz. 15.00-18.00.

Powyższa oferta jest propozycją orientacyjną, wybór godzin pobytu i posiłków zależy od decyzji rodziców. Dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne konieczny jest pobyt w przedszkolu najpóźniej od godziny 9.00.