Przedszkole Niepubliczne Integracyjne Łódź - Kameleon. | Kadra
286
page-template-default,page,page-id-286,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Kadra

MAŁGORZATA KUREK - Dyrektor przedszkola

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, magister pedagogiki, oligofrenopedagog, logopeda, surdologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel dyplomowany. Odznaczona „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Od wielu lat zajmuje się terapią pedagogiczną oraz diagnozą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowała poradnika dla rodziców dziecka w wieku przedszkolnym  „Jak usprawniać funkcje percepcyjno- motoryczne?”. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz diagnozowaniem, planowaniem i prowadzeniem terapii integracji sensorycznej. Wdrażała przesiewowe badania słuchu we współpracy z MENiS i Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i rodziców.  Brała udział w realizacji  projektu „ Videotreningu Komunikacji” we współpracy z krakowską Fundacją PLUS  – terapia rodzin wymagających wszechstronnego wsparcia,  propagowanie programu.  Jest członkiem  Polskiego Związku Logopedów.

JOANNA KURASZ - Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
MARZENA CEPIŃSKA - Oligofrenopedagog
DARIA MADEJCZYK - Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
EWELINA JUSZKIEWICZ - Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 

KATARZYNA ŻABKA - Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

 

KATARZYNA PABICH - Psycholog

 

RÓŻA KOTLICKA - Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister pedagogiki, logopeda dyplomowany, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany Zajmuje się diagnozowaniem rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju mowy.

MONIKA WRÓBEL-BUGAJSKA - Terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister pedagogiki, pedagog specjalny

NASI PRZYJACIELE

ANNA ZATORSKA - Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister psychologii. Zajmuje się diagnozowaniem rozwoju poznawczego dzieci w  wieku przedszkolnym i szkolnym.  

Prowadzi szkołę dla rodziców i wychowawców. Organizuje i prowadzi liczne zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli przedszkoli i szkół.

JOANNA STANISZ - Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister psychologii, oligofrenopedagog, prowadzi szkołę dla rodziców i wychowawców. Zajmuje się diagnozą i indywidualnym poradnictwem dla dzieci i ich rodziców. Prowadzi liczne warsztaty dla  nauczycieli i rodziców dotyczące wspierania rozwoju dziecka.

AGNIESZKA JAKUBOWSKA - Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister psychologii, oligofrenopedagog, terapeuta metody Tomatisa.  Zajmuje się diagnozą i indywidualnym wsparciem dzieci i ich rodziców w przezwyciężaniu trudności szkolnych. Wspiera rozwój dzieci zdolnych. 

DOROTA KRAWCZYŃSKA - Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, magister pedagogiki. Specjalista w zakresie terapii pedagogicznej. Autorka podręczników dla dzieci przedszkolnych. Nauczyciel dyplomowany.